SCCU Events 2019

  • Sat 16th March Sporting 10
  • Sun 17th March Sporting 25
  • Sun 24th March SCCU Sporting 21
  • Sun 14th April SCCU 25 Mile
  • Sat 18th May SCCU 10 Mile
  • Sun 2nd June SCCU 50 Mile
  • Sun 30th June SCA 50 Mile
  • Sun 21st July SCCU 100 Mile
  • Sun 1st September SCCU 25 Mile