SCCU Events 2019

  • Sun 17th March SCCU Sporting 21 ** CANCELLED **
  • Sat 23rd March Sporting 10
  • Sun 24th March Sporting 25
  • Sun 14th April SCCU 25 Mile
  • Sat 18th May SCCU 10 Mile
  • Sun 2nd June SCCU 50 Mile
  • Sun 30th June SCA 50 Mile
  • Sun 21st July SCCU 100 MileĀ ** CANCELLED **
  • Sat 3rd August SERC 10 Mile
  • Sun 1st September SCCU 25 Mile

Attachments